Elk diertje zijn baantje

adults-airport-architecture-blur-518244-min

Sommige mensen kunnen niet voltijds werken. Zo is het bijvoorbeeld in het geval van mensen die kleine kinderen hebben en met hen thuis moeten zitten. Ook studenten kunnen niet voltijds werken omdat ze toch colleges hebben. Bovendien zijn er ook mensen die geen goesting hebben om voltijds te werken. Ze willen geen vaste baan omdat ze van vrijheid willen genieten. Dat betekent echter niet dat deze mensen werkloos en arm moeten zijn. Integendeel, ze kunnen wel aangesteld worden, door een detacheringsbureau of een dienstenbedrijf.

Deze soort bedrijven hebben immers twee soorten werknemers nodig. Ten eerste hebben ze mensen nodig die een bepaald beroep kunnen uitoefenen, men zou kunnen zeggen “specialisten”. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn gegaan maar vroeger een bepaald beroep jaren lang uitoefenden. Deze specialisten zijn nodig om in plaats van specialisten te werken die bijvoorbeeld vrij hebben genomen.

De tweede soort mensen die in dienstenbedrijven en detacheringsbureaus werken, zijn mensen die slecht opgeleid zijn en geen werkervaring hebben. Dat zijn meestal jonge mensen, studenten of zelfs scholieren. Ze kunnen geen goede beroepen uitoefenen en daarom werken ze meestal fysiek, ze werken als bijvoorbeeld plukkers of inpakkers. Vanzelfsprekend verdienen ze weinig geld maar hun werk in gemakkelijk en voor sommige mensen is het wel belangrijk.

Het is zeer goed dat er zulke bedrijven bestaan die op deze manier mensen aanstellen. Voor veel mensen is het de enige bron van geld, bijvoorbeeld voor studenten of voor oudere mensen die geen hoog pensioen hebben. Bovendien is het zeer goed dat iedereen een kans heeft om te werken, zelfs mensen die het niet voltijds kunnen doen. Natuurlijk kan men in dit soort bedrijven niet zo veel verdienen maar voor sommige mensen is het niet het meest belangrijk.

Continue Reading

Het werk voor studenten

2-man-on-construction-site-during-daytime-159306-min

Het is niet gemakkelijk om jong te zijn – men heeft veel geld nodig maar men heeft dit geld niet. Jonge mensen, vooral studenten geven toch veel geld aan feesten uit. Bovendien reizen studenten zeer graag en natuurlijk moeten ze af en toe iets moois kopen om het voor een date aan te doen. Daarom nemen nog steeds meer studenten de beslissing om op zoek naar een studentenjob te gaan.

In het geval van studenten is het meestal onmogelijk om voltijds te werken omdat men toch colleges moet volgen. Zonder problemen mogen ze echter twee of drie dagen per week werken. Er zijn toch geen colleges op weekeinden en bovendien is het vaak zo dat studenten niet elke dag colleges hebben.

Studenten hebben echter geen werkervaring en vaak nog geen beroep. Zijn toch aan het studeren om zich voor een bepaald beroep te voorbereiden. Wat voor beroepen kunnen ze dus voor het afstuderen uitoefenen? Het antwoord is gemakkelijk: alle gemakkelijke, vaak fysieke beroepen waarvoor men geen speciale voorbereiding nodig heeft. Ze kunnen zich dus met bijvoorbeeld tuinonderhoud bemoeien of als inpakkers werken. Dit soort banen vinden ze zonder problemen in elk detacheringsbureau.

Dat zijn zeker geen prestigieuze beroepen maar in het geval van studenten is het niet belangrijk. Ze hoeven immers niet jaren lang als tuinmannen te werken, dat is iets alleen maar tijdelijks. In de toekomst vinden ze sowieso betere banen, daarom studeren ze eigenlijk. Maar tijdens hun studies kunnen ze iets anders doen, ook al het niets met hun plannen voor toekomst te maken heeft.

Aan de andere kant kan zelfs dit soort werkervaring later onwaardeerbaar worden. Daarmee kan immers een jonge kandidaat voor een vaste baan bewijzen dat hij wel kan werken en dat hij voor zijn werk verantwoordelijk kan zijn. Bij een sollicitatiegesprek kan het een goed voordeel blijken.

Continue Reading