Elk diertje zijn baantje

adults-airport-architecture-blur-518244-min

Sommige mensen kunnen niet voltijds werken. Zo is het bijvoorbeeld in het geval van mensen die kleine kinderen hebben en met hen thuis moeten zitten. Ook studenten kunnen niet voltijds werken omdat ze toch colleges hebben. Bovendien zijn er ook mensen die geen goesting hebben om voltijds te werken. Ze willen geen vaste baan omdat ze van vrijheid willen genieten. Dat betekent echter niet dat deze mensen werkloos en arm moeten zijn. Integendeel, ze kunnen wel aangesteld worden, door een detacheringsbureau of een dienstenbedrijf.

Deze soort bedrijven hebben immers twee soorten werknemers nodig. Ten eerste hebben ze mensen nodig die een bepaald beroep kunnen uitoefenen, men zou kunnen zeggen “specialisten”. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn gegaan maar vroeger een bepaald beroep jaren lang uitoefenden. Deze specialisten zijn nodig om in plaats van specialisten te werken die bijvoorbeeld vrij hebben genomen.

De tweede soort mensen die in dienstenbedrijven en detacheringsbureaus werken, zijn mensen die slecht opgeleid zijn en geen werkervaring hebben. Dat zijn meestal jonge mensen, studenten of zelfs scholieren. Ze kunnen geen goede beroepen uitoefenen en daarom werken ze meestal fysiek, ze werken als bijvoorbeeld plukkers of inpakkers. Vanzelfsprekend verdienen ze weinig geld maar hun werk in gemakkelijk en voor sommige mensen is het wel belangrijk.

Het is zeer goed dat er zulke bedrijven bestaan die op deze manier mensen aanstellen. Voor veel mensen is het de enige bron van geld, bijvoorbeeld voor studenten of voor oudere mensen die geen hoog pensioen hebben. Bovendien is het zeer goed dat iedereen een kans heeft om te werken, zelfs mensen die het niet voltijds kunnen doen. Natuurlijk kan men in dit soort bedrijven niet zo veel verdienen maar voor sommige mensen is het niet het meest belangrijk.

Dit vind je misschien ook leuk

Geef een reactie